ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Μέσου επιπέδου ΕΟΣ Αχαρνών

Η σχολή διεξάγεται την άνοιξη και το φθινόπωρο εφόσον εκδηλώσει ενδιαφέρον ικανοποιητικός  αριθμός συμμετεχόντων.

Στόχος της εκπαίδευσης είναι η απόκτηση γνώσεων και εμπειριών για αναρρίχηση διαδρομών πολλών σχοινιών σε διαδρομές βράχου, σε οργανωμένο πεδίο αναρρίχησης κάτω από τη ζώνη του χιονιού με χρήση μόνιμων και προσωρινών ασφαλειών.
Δικαίωμα συμμετοχής στη συγκεκριμένη Σχολή έχουν όσοι σκαρφαλώνουν επικεφαλής σε ασφαλισμένο πεδίο βράχου τεχνική δυσκολία V+ (UIAA). Επιθυμητό επίπεδο τεχνικής δυσκολίας VI+ (UIAA).
Επιπλέον, για τη συμμετοχή στη Σχολή είναι απαραίτητο το δίπλωμα Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων της ΕΟΟΑ και κατάλογος 20 διαδρομών βράχου δυσκολίας V+ UIAA που έχουν σκαρφαλωθεί ελεύθερα με σχετική άνεση.
Στη Σχολή οι Εκπαιδευτές περιορίζουν το guiding στο ελάχιστο, προκειμένου οι συμμετέχοντες να σκαρφαλώνουν επικεφαλής σε διαδρομές της ικανότητάς τους.
Η Σχολή θα πραγματοποιηθεί με 3 ή με 6 άτομα.
Ο ΕΟΣ Αχαρνών θα παρέχει όλο τον τεχνικό εξοπλισμό που απαιτείται (καρύδια, καρφιά, σφυριά, έκκεντρα, εξολκείς κλπ) πέραν αυτού που είναι απαραίτητος σε μια Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων.
Η Σχολή είναι πλήρως εναρμονισμένη με τον εκπαιδευτικό κανονισμό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης και παρέχει τη σχετική πιστοποίηση.

Στη σχολή διδάσκουν επίσης οι Άρης Θεοδωρόπουλος, Κώστας Τσουκλείδης, Θωμάς Μιχαηλίδης, Δημήτρης Τιτόπουλος, αναλόγως του αριθμού των συμμετοχών και της τρέχουσας διαθεσιμότητας των εκπαιδευτών. Όλοι οι εκπαιδευτές είναι Διπλωματούχοι Εκπαιδευτές Αναρρίχησης Βράχου ή Ορειβασίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης (βλέπε tab «Εκπαιδευτές»).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΕΟΣ Αχαρνών 19.00-22.00: (προκαταρτική συνάντηση 10 μέρες πριν την 1η εξόρμηση της σχολής).

Υποβολή των Αιτήσεων στη Σχολή.
Ενημέρωση και δανεισμός εξοπλισμού σχολής.
Επεξήγηση στόχων και ανάλυση προγράμματος ΕΟΣ Αχαρνών.

1ο ΣΚ, Αττική – ΠΕΤΡΑ ΛΙΑΓΚΟΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ και ΜΕΡΕΝΤΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ:

Σάββατο: Εξετάσεις εισαγωγής, ικανότητα και χειρισμοί. Δεοντολογία και ηθική στην αναρρίχηση, διακήρυξη του Τιρόλου. Αναρρίχηση επικεφαλής σε διαδρομές με μόνιμες ασφάλειες, κατασκευή ρελέ σε μόνιμες ασφάλειες, ισοστάθμιση, ανάλυση δυνάμεων κατά την πτώση, συντελεστής πτώσης, χειρισμοί στο ρελέ και ανάκληση σχοινιών, οπισθοχώρηση, προσπέλαση τεχνητών εμποδίων, ραπέλ. Ανάρτηση του εξοπλισμού επάνω μας, αναγνώριση διαδρομής και εκτέλεση αυτής.

Κυριακή: Παρουσίαση μη μόνιμων και φορητών ασφαλειών, ανάρτηση του πλήρους εξοπλισμού παραδοσιακής αναρρίχησης επάνω μας. Εισαγωγή στην τοποθέτηση προσωρινών ασφαλειών και εισαγωγή στην τοποθέτηση καρφιών. Κατασκευή ρελέσε φορητές ασφάλειες, εγκατάλειψη από φορητές ασφάλειες, τεχνικές διπλού σχοινιού, ασφάλιση των δεύτερων, ασφαλιστήρια, ανάγνωση οδηγών παραδοσιακών διαδρομών, κατασκευή σκίτσου, αναρρίχηση με μεικτή ασφάλιση επικεφαλής, προσχεδιασμένες πτώσεις σε φορητές ασφάλειες.

2ο ΣΚ, ΜΕΤΕΩΡΑ:

Παρασκευή: Άφιξη και αναρρίχηση στο Μουζάκι, αναρρίχηση επικεφαλής με μεικτή ασφάλιση, απλό πολύσπαστο, σενάρια απεγκλωβισμού και απλά σενάρια διάσωσης σχοινοσυντρόφου. Αναρρίχηση τραβέρσας με σχοινί και τεχνικές διέλευσης δεύτερου σε αυτήν.

Σάββατο: Εκτέλεση διαδρομής σε μετεωρικό πύργο, απόγευμα θεωρία περί εξέλιξης υλικών και αρχές μετεωρολογίας, διατροφής και προπόνησης.

Κυριακή: Εκτέλεση διαδρομής σε μετεωρικό πύργο, εισαγωγή στην αναρρίχηση σχισμών και καμινάδας πρακτικά.

3ο ΣΚ BΑΡΑΣΟΒΑ:

Σάββατο: Αναρρίχηση διαδρομών πολλαπλών σχοίνινων, περιοχή Σπασμένα η περιοχή Πύργου. Απόγευμα θεωρία αυτοδιάσωσης σχοινοσυντροφιάς, σύνθετοι χειρισμοί στην ορθοπλαγιά, τακτικές υποχρεωτικής διανυκτέρευσης στην ορθοπλαγιά.

Κυριακή: Αναρρίχηση πολλαπλών σχοινιών, περιοχή Πινόκιο-Βοσκοπούλας

4ο ΣΚ, BΑΡΑΣΟΒΑ:

Σάββατο: Αναρρίχηση πολλαπλών σχοινιών Περιοχή Δρόμος Λουλουδιών – Μνημονίου. Απόγευμα διάνοιξη διαδρομών, τοποθέτηση βυσμάτων πρακτικά, δεοντολογία ανανέωσης διαδρομών.

Κυριακή: αναρρίχηση πολλαπλών σχοινιών και λήξη πρακτικού μέρους Σχολής.

ΕΟΣ Αχαρνών 19.00-22.00: (Εντός της εβδομάδας μετά το πέρας της τελευταίας εξόρμησης της σχολής).

Γραπτή εξέταση διαγώνισμα, ερωτήσεις κρίσης και πολλαπλών επιλογών σε συνδυασμό.
Λήξη Σχολής.

Το πρόγραμμα δύναται να τροποποιηθεί κατά την κρίση των Εκπαιδευτών ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και ανάλογα με το επίπεδο των συμμετεχόντων.