ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι πιο κάτω επιλεγμένες εργασίες εκπονήθηκαν στα πλαίσια των Ομοσπονδιακών Σχολών που έχει πραγματοποιήσει ο Σύλλογος:

1. Γιάννης Αποστόλου:

Ο παγετώνας στην Ορειβασία (PDF 42MB)

2. Άγγελος Ορφανάκος:

Κατασκευή ρελέ στο αλπικό μικτό πεδίο (PDF 14MB)

3. Δημήτριος Ζευγώλης:

Εναλλακτική προσέγγιση Ορεινών Συγκροτημάτων στον Ευρωπαϊκό Χώρο με Χρήση Ορεινών Σιδηροδρόμων (PDF 9 MB)

4. Κωνσταντίνος Τζώρτζης:

Προτεινόμενο περιεχόμενο φαρμακείο αρχηγών αναβάσεων (PDF 400KB)

 

5. Τσεμπελίκος Χρήστος:

GPS – Glopal Position System (1.51MB)

 

 

Σημείωση: Λόγω του μεγάλου όγκου κάποιων αρχείων το download ενδέχεται να διαρκέσει αρκετά λεπτά.