Όροι συμμετοχής & βαθμός δυσκολίας

  • Ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στο πρόγραμμα που δημοσιεύεται.
  • Οι αναγραφόμενες ώρες πορείας είναι ενδεικτικές, αναφέρονται σε καλή φυσική κατάσταση της ομάδας και σε ομαλές καιρικές συνθήκες και σε συνήθη κατάσταση βουνού για τη συγκεκριμένη εποχή.
  • Ο Αρχηγός της εκδρομής έχει δικαίωμα να ματαιώσει την ολοκλήρωση της ανάβασης εάν κατά την κρίση του οι τοπικές συνθήκες καιρού – βουνού δεν εξασφαλίζουν την ασφάλεια της ομάδας. Επίσης δικαιούται να αποκλείσει άτομο ή άτομα που κατά την κρίση του δεν πληρούν τους όρους ασφαλείας (κακή φυσική κατάσταση, ελλιπή ή ακατάλληλα εφόδια, ανυπακοή κλπ).

Όροι συμμετοχής στις δραστηριότητες του συλλόγου

Στις πολυήμερες εκδρομές, όπου ο Σύλλογος αναλαμβάνει εκ των προτέρων οικονομικές υποχρεώσεις, ορίζεται συμβολική τιμή των συμμετεχόντων ως προκαταβολή που αντιστοιχεί σε μικρό μέρος των υποχρεώσεων.
Επειδή υπήρξαν διάφορες παρερμηνείες και παρεξηγήσεις, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσέξουν τα εξής:
1. Όσοι δηλώσουν συμμετοχή θα πρέπει να αναφέρουν οπωσδήποτε όνομα, επώνυμο και αριθμούς τηλεφώνων (σταθερό ή και κινητό) για όλους που δηλώνονται.
2. Εφόσον ορίζεται προκαταβολή η σειρά προτεραιότητας και επομένως η συμπλήρωση του αριθμού των συμμετεχόντων καθορίζεται από τη σειρά των καταθέσεων. Έτσι είναι δυνατόν να συμπληρωθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων πριν από τη λήξη των καταθέσεων των προκαταβολών.
3. Οι καταθέσεις γίνονται α) με μετρητά στα γραφεία του Συλλόγου, β) με ταχυδρομική επιταγή και γ) με κατάθεση στην Alpha Bank. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις πρέπει στα καταθετήρια – δικαιολογητικά να αναγράφονται ονοματεπώνυμο, αρ. τηλεφώνου και αιτιολογία κατάθεσης. Είναι απαραίτητο η αυθημερόν -ει δυνατόν- γνωστοποίηση της κατάθεσης με fax ή e-mail ή και τηλεφωνικά ακόμη (βλέπε § 7) για την εξασφάλιση προτεραιότητας.
4. α) Ακυρώσεις γίνονται δεκτές με επιστροφή των προκαταβολών μια εβδομάδα πριν την έναρξη της δραστηριότητας. Μετά το παραπάνω χρονικό όριο η προκαταβολή δεν επιστρέφεται εκτός αν βρεθεί αντικαταστάτης. β) Οι δικαιούμενοι επιστροφής των προκαταβολών τους πρέπει σε διάστημα τουλάχιστον δύο μηνών να αποσύρουν τα χρήματά τους ή να τα διαθέσουν σε άλλη οικονομική τους προς το Σύλλογο υποχρέωση. Μετά απ’ αυτό το χρονικό όριο ο Σύλλογος δεν θα έχει την ευθύνη διατήρησης εκκρεμών λογαριασμών. Σημείωση: η § 4. α) δεν ισχύει για αποστολές εξωτερικού, όπου ισχύουν ειδικοί όροι.
5. Υποχρέωση κατάθεσης προκαταβολής έχουν όλοι οι συμμετέχοντες χωρίς εξαίρεση εκτός αν ο αρχηγός της εκδρομής εγγυηθεί με δική του ευθύνη για κάποιες ειδικές περιπτώσεις. Οι δηλούντες και μη προκαταβάλοντες έγκαιρα μεταφέρονται αυτόματα από το μηχανογραφικό σύστημα στη λίστα αναμονής.
6. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. Εκπτωτικής τιμής δικαιούνται: α) Όλα τα μέλη του Ε.Ο.Σ. Αχαρνών που είναι ταμειακά εντάξει μέχρι και τον προηγούμενο χρόνο της τέλεσης της δραστηριότητας β) οι μαθητές και σπουδαστές κάτοχοι αντιστοίχων ταυτοτήτων γ) οι υπηρετούντες τη θητεία τους.
7. Για δηλώσεις συμμετοχής, καταθέσεις προκαταβολών ή άλλες οικονομικές υποχρεώσεις, πληροφορίες κλπ. μπορείτε να απευθύνεστε και τηλεφωνικά στα αρμόδια όργανα του Συλλόγου τις ώρες λειτουργίας των γραφείων. Συνιστούμε στους φίλους μας στις παραπάνω περιπτώσεις να σημειώνουν το όνομα του συνομιλητή τους και την ημερομηνία της συνδιάλεξης.

Το Δ.Σ.

Βαθμός δυσκολίας

Α: Εύκολη πεζοπορία
Β: Εύκολη ανάβαση ή διάσχιση
Γ: Δύσκολη ανάβαση
Δ: Δύσκολη χειμερινή ανάβαση
+: αναρριχητικά σημεία κατά τη διάρκεια της ανάβασης

Πίσω στο αναλυτικό πρόγραμμα αναβάσεων.