Search
Close this search box.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ «ΦΛΑΜΠΟΥΡΙ» ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ

ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ «ΦΛΑΜΠΟΥΡΙ» ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ο οποίος έχει στην κατοχή του τα ορειβατικά καταφύγια  «Φλαμπούρι» και «Βασίλης Νίκας» στην Πάρνηθα  σε υψόμετρο 1.158 μέτρων, προτίθεται να μισθώσει το καταφύγιο «Φλαμπούρι», μαζί με όλο τον εξοπλισμό του, με τους παρακάτω όρους:

 1. Η διάρκεια μισθώσεως: από 1-1-2023 μέχρι και 31-7-2030. Δυνατότητα παράτασης θα υπάρχει μόνο κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των μερών.
 2. Μηνιαίο μίσθωμα: για την πρώτη διετία, ποσό € 1.200. Η αναπροσαρμογή θα γίνεται ανά διετία σε ποσοστό 4%. Τον μισθωτή θα βαρύνει και το εκάστοτε ισχύον χαρτόσημο (σήμερα 3,6%) που αναλογεί στο μίσθωμα ή τυχόν άλλη εκάστοτε ισχύουσα συναφής επιβάρυνση.
 3. Καταβολή εγγύησης: € 5.000. Η εγγύηση είναι καταβλητέα κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης και θα επιστραφεί ατόκως.
 4. Αποκλείεται η αναμίσθωση ή η σιωπηρή παράταση της μίσθωσης, όπως επίσης και η υπεκμίσθωση ή η παραχώρηση του μισθίου καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους εν όλω ή εν μέρει.
 5. Ο μισθωτής δεν δικαιούται την αλλαγή της χρήσης των επιμέρους χώρων του καταφυγίου, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Συλλόγου.
 6. Όλες οι δαπάνες συντήρησης και επισκευής του καταφυγίου καθώς και αυτές της αντικατάστασης του υπάρχοντος εξοπλισμού ή της αγοράς νέου (όλως ενδεικτικά: ενεργειακό τζάκι, γεννήτρια, μπαταρίες κ.λπ.) βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά τον μισθωτή.
 7. Ο μισθωτής οφείλει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς λειτουργίας των καταφυγίων, βάσει της απόφασης Αρ.2826, αρ. φύλλου 398, τεύχος β, 27/2/2007
 8. Η τοποθέτηση συστήματος αντικεραυνικής προστασίας του μισθίου θα γίνει με επιμέλεια, ευθύνη και δαπάνες του μισθωτή καθώς επίσης και η συντήρηση του και τυχόν άλλες δαπάνες, ώστε να καθίσταται διαρκώς λειτουργικό.
 9. Ο μισθωτής θα βαρύνεται με τις υποχρεώσεις και δαπάνες για την έκδοση α) Ειδικού Σήματος Λειτουργίας και β) την άδεια λειτουργίας του κυλικείου από το Υπουργείο Τουρισμού και την υπηρεσία ΕΥΠΑΤΕ βάσει της απόφασης Αρ. 23948, αρ. φύλλου 2570, τεύχος β, 27/11/2015 καθώς και την τήρηση όλων των υγειονομικών κανονισμών και διατάξεων της φορολογικής και αγορανομικής νομοθεσίας.
 10. Η ασφάλιση του μισθίου και του εξοπλισμού αποτελεί υποχρέωση του μισθωτή (για περιπτώσεις καταστροφής από κινδύνους πυρκαγιάς, σεισμού, κλοπής, ή παραβίασης ή εν γένει καταστροφής του εξοπλισμού του ή μέρους του από εγκληματική ενέργεια), με ποσό ύψους που θα καλύπτει την αξία του ακινήτου και του εξοπλισμού του, καθώς και του σύστημα προστασίας & εξοικονόμησης ενέργειας του καταφυγίου. Αντίγραφο ασφαλιστηρίου θα κατατίθεται κάθε έτος στον ΕΟΣ Αχαρνών.
 11. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία των φωτοβολταϊκών και των μπαταριών καθώς επίσης και για το σύστημα καλής λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης και ύδρευσης.
 12. Ο μισθωτής θα πρέπει να μεριμνήσει για την βιολογική διαχείριση των λυμάτων.
 13. Ο μισθωτής υποχρεούται στα διανυκτέρευτρα, να εφαρμόζει τις τιμές που καθορίζει η ΕΟΟΑ και μόνο για τα μέλη της, ύστερα από επίδειξη, της ενημερωμένης ορειβατικής τους ταυτότητας.
 14. Ο μισθωτής δεν μπορεί να αλλάξει τον τίτλο του καταφυγίου σε πινακίδες ή σε διάφορα έντυπα. Υποχρεωτικά θα αναφέρεται «Ορειβατικό Καταφύγιο Φλαμπούρι – Ιδιοκτησία ΕΟΣ Αχαρνών».

Όσοι ενδιαφέρονται για τη μίσθωση του ανωτέρω καταφυγίου, παρακαλούνται να καταθέσουν εγγράφως τις προτάσεις τους μέχρι και την 31-12-2021 στα γραφεία του Συλλόγου, οδός Φιλαδελφείας 126, στις Αχαρνές ταχυδρομικώς (courier ή συστημένη επιστολή), ή δια ζώσης στη γραμματεία.

Το Δ.Σ. του ΕΟΣ Αχαρνών

ΈΝΔΥΣΗ
ΟΡΕΙΝΗ
ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ

Εγγραφή μέλους στον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Αχαρνών

Οδηγίες:
1. Αποστολή (Πατήστε για να την κατεβάσετε) Αίτηση εγγραφής μέλους (ταχυδρομικά, fax ή e-mail στις διευθύνσεις της αίτησης).

2. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες σχετικής υψηλής ανάλυσης μεγέθους Ταυτότητας.

3. Τραπεζική κατάθεση ποσού 25€ 

στην ALPHA BANK: GR9401401780178002002001714 ή στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR8501710370006037040031122  για την ετήσια συνδρομή.

Να αναγράφετε στην αιτιολογία το Ονοματεπώνυμο του νέου μέλους. 

Παρακαλούμε τα έξοδα Τραπέζης να είναι του Αποστολέα.

4. Τηλεφώνημα στο γραφείο του συλλόγου για επιβεβαίωση λήψης στοιχείων.

Η Εγγραφή μπορεί να γίνει και στα γραφεία του Συλλόγου (Φιλαδελφείας 126, Αχαρναί) με μετρητά ή Χρέωση Κάρτας, καθώς επίσης και σε κάποια Εξόρμηση του Συλλόγου με μετρητά στον Αρχηγό της ανάβασης.

Θυμίζουμε ότι η συμμετοχή στις αναβάσεις είναι δυνατή μόνο στα μέλη του ΕΟΣ Αχαρνών ή στα μέλη άλλων Συλλόγων της Ε.Ο.Ο.Α.

Για επικοινωνία με τον Σύλλογο μπείτε εδώ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Κατεβάστε και συμπληρώστε την υπεύθυνη δήλωση.

ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Η σχολή ορειβασίας μέσου επιπέδου θα ξεκινήσει το καλοκαίρι του 2019 με τις εκδηλώσεις της αναρρίχησης βράχου στο αλπικό πεδίο, θα συνεχιστεί το φθινόπωρο του 2019 και θα ολοκληρωθεί το χειμώνα του 2020 με τις εκδηλώσεις της αναρρίχησης στο μικτό πεδίο.

Η Σχολή είναι πιστοποιημένη από την ΕΟΟΑ και παρέχει τη σχετική βεβαίωση

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Γιάννης Αποστόλου

Ο παγετώνας στην Ορειβασία

Άγγελος Ορφανάκος

Κατασκευή ρελέ στο αλπικό μικτό πεδίο

Δημήτριος Ζευγώλης

Εναλλακτική προσέγγιση Ορεινών Συγκροτημάτων στον Ευρωπαϊκό Χώρο με Χρήση Ορεινών Σιδηροδρόμων

Κωνσταντίνος Τζώρτζης

Προτεινόμενο περιεχόμενο kit πρώτων βοηθειών αρχηγών αναβάσεων

Τσεμπελίκος Χρήστος

GPS – Glopal Position System

Μουσείο

Ιδρύθηκε το 1977 από τον Ορειβατικό Σύλλογο Αχαρνών και εγκαινιάστηκε από την Υπουργό Πολιτισμού και Επιστημών, αείμνηστη Μελίνα Μερκούρη, το 1982.

Με την δημιουργία της “Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Αχαρνών”, από μέλη του ΕΟΣΑ, έγινε παραχώρηση ολόκληρου του Μουσείου με 5.000 περίπου εκθέματα (αρχαία και νεότερα).

Σήμερα το Μουσείο λειτουργεί αυτόνομα και έχει στην κατοχή του 12.000 περίπου πολύτιμα εκθέματα. Το κύριο πρόβλημά του είναι η μεγάλη στενότητα χώρου που αντιμετωπίζει, αφού τα εκθέματα είναι πολλά και ο χώρος μικρός.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του μουσείου της ΙΛΕΑ.